INFORMACJE O FIRMIE

„COAX” Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od roku 1990. Oferowane przez nas usługi obejmują m.in. projektowanie, wykonawstwo, serwis i konserwacje instalacji słaboprądowych, w tym systemów ochrony elektronicznej, oraz wykonawstwo instalacji elektrycznych.

Specjalizujemy się w budowie:

 • systemów monitoringu wizyjnego obszarów miejskich,
 • systemów okablowania strukturalnego,
 • sieci i okablowania światłowodowego,
 • instalacji elektrycznych,

Uzupełnieniem naszej oferty są prace związane z instalacją:

 • systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • systemów ochrony peryferyjnej,
 • systemów kontroli dostępu.
 • systemów gaszenia gazem,
 • systemów oddymiania,
 • systemów sygnalizacji pożaru,
 • systemów nagłośnienia,
 • systemów łączności,
 • pozostałych systemów słaboprądowych.
Pełnimy również rolę podwykonawcy, realizującego kompleksowo część branżową przedsięwzięć podejmowanych przez jednostki inwestycyjno-budowlane. Posiadamy koncesję MSWiA uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, autoryzacje producentów i dystrybutorów oferowanych w instalowanych systemach urządzeń, autoryzację Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia, świadectwa ukończenia specjalistycznych szkoleń, w tym świadectwo kursu organizowanego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, licencje pracowników zabezpieczenia technicznego, oraz stosowne uprawnienia elektryczne.

Gwarantujemy naszym Klientom:

 • kompleksową obsługę
 • krótkie terminy realizacji
 • wieloletnie gwarancje
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
W czasie naszej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy szereg zadań na rzecz jednostek administracji samorządowej, szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, więziennictwa, spółdzielczości, jednostek muzealnych oraz inwestorów indywidualnych.

© Coax Sp. z O.O.